Sällskapet EBBE – föreningen för alla som vill spela teater, sjunga, snickra, måla och sy –  alla krafter behövs!

Den stora scenen vid Äskhult ett par mil sydost om Kungsbacka är huvudpunkten för föreningen EBBE. Där uppförs varje sommar ett stort skådespel som skrivits av föreningens medlemmar.
Ebbe bildades 1999 och har idag över 100 medlemmar, i alla åldrar och med olika talanger.

Hur det började
1993 fick frilansjournalisten Maud Pihlblad och lantbrevbäraren Bror Forslund en idé att skriva ett medeltida spel om riddersmannen Ebbe Skammelsson. Manuset skulle bygga på den medeltida balladen om Ebbe Skammelsson, och den gamla sägnen att samma riddersman skulle ligga begraven i Gällinge kyrka i Norra Halland. De två författarna knöt ganska snart undersköterskan Ulla Ahlquist-Karlsson, gymnasieläraren Kristina Andrén Lindahl samt kennelägaren Ingela Weinberger till skrivargruppen.

När arbetet med skrivandet var klart våren 1999 beslöt skrivargruppen sig för att vidga projektet. Nu skulle unga och gamla i de tre socknarna Gällinge, Idala och Förlanda engageras i det fortsatta arbetet. Via en annons i lokaltidningen Norra Halland och flygblad inbjöds alla intresserade till ett första stormöte i Gällinge församlingshem. I Studieförbundet Vuxenskolans regi startade ett antal studiecirklar för snickeri, sömnad, musik och sång samt skådespeleri. När det visade sig att det var fler spelsugna än det fanns roller skrevs snabbt ett par extra roller in i spelet. Allt efter gruppens måtto: allt är möjligt.

Våren 1999 bildade man den ideella föreningen Sällskapet EBBE o.s.v. där EBBE bildar en ordlek som står för Engagerade Bybors Ensemble, och de efterföljande o.s.v betyder att man kan så vidare det stora engagemanget i allt större cirklar.

Om EBBE-scenen
Nedanför Äskhults by ligger den stora EBBE-scenen. Skogsbacken utgör en naturlig publikläktare och bokarna ger scenen dess sakrala stämning och själva bygget är ett mästerverk. Det ligger åtskilliga arbetstimmar, och ett par hundra kvm obarkat virke bakom bygget.

Ett snickarlag med proffsen Bertil och Magnus Johansson i spetsen, med Thomas Hall som koordinator, satte igång med det gigantiska bygget. Drygt 200 kvm obarkat virke har barkats för hand. 8000 spik, 4000 skruv, 180 kvm impregnerat virke och åtskilliga hundratals timmar har gått åt. Stora scenen mäter 12 x 7 meter, till det kommer två småscener och bakom scenen tre stora loger med speglar, torrtoa och bänkar för skådespelare, sångare och musiker.  Ett separat ljud- och ljusbås övervakar hela platsen längst upp i backen. På väg in i gläntan står ett fristående bås, som används som kafé, samt ett antal publiktoaletter.
Inför 2009 byggdes även en mindre grusscen till vänster om publiken och inför 2011 en till liten grusscen fast nu på publikens högra sida. Håkan Börjesson har varit scenmästare och en drivande kraft i scenens framväxt.

Alltsammans är frivilligarbete av ovan nämnda som dessutom haft otrolig hjälp av  bl.a. bröderna Nils-Erik och Eskil Hyltbäck, Paul Karlsson, Gert Hjalmarsson, Göran Brorsson, Tony Kronbäck, Håkan Gustavsson, Bror Forslund, Bent T. Andersen och Bertil Andersson.

 

Sällskapet EBBE o.s.v. är en levande organism, medlemmar kommer och går (och vissa kommer tillbaka). Men utan ovan nämnda personers ideella arbete så skulle inte EBBE finnas idag. Ni ska därför ha ett stort tack!