Ett musikaliskt och dansant skådespel skriven av EBBEs skrivargrupp

Det är ett skådespelspektakel i 1700-tals anda med en dramatisk handling och inslag av sång och musik. Bellman har påbörjat sin resa hem från Norge. Båten anländer till Varberg och därefter skall han färdas landsvägen tillbaka till Stockholm. I Äskhultsbacke går vagnen han färdas i sönder. I denna vagn färdas, förutom Bellman, ett brokigt sällskap varav Bellmans betjänt liknar Gustav den III och en av damerna i vagnen har drag som påminner om Ulla Winblad. Till all lycka har vagnen gått sönder utanför traktens värdshus. Där pratar man morgondagens kalas på nybyggda Gåsevadholm och ryktet om att det förekommer kaffesmuggling i trakterna.

1700-talet förknippas med upplysningen och inledningen av vår moderna tid. Vår saga tar upp dessa tankar men främst är vår saga en skröna och hopkok på ”tänk om Bellman hälsat på i Förlanda, vad skulle ha hänt då?”

 

Ebbe Flyer sida 1