Kallelse till EBBE Årsmöte 2014

Kallelse till EBBE Årsmöte 2014

Medlemmar i Sällskapet Ebbe osv… kallas härmed till Årsmöte 2014

Datum:  Söndag 30 mars, kl 11:00
Lokal:  Idala församlingshem

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor (dvs 16 mars) före årsmötet.

DAGORDNING för årsmöte 2014 med ”EBBE osv”
§1.                 Årsmötets öppnande
§2.                 a)  Val av ordförande för mötet
b)  Val av sekreterare för mötet
c)  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§3.                 Fastställande av röstlängd
§4.                 Frågan om årsmötets utlysande
§5.                 Verksamhetsberättelse 2013
§6.                 Fastställande av balans- och resultaträkning
§7.                 Revisionsberättelse
§8.                 Ansvarfrihet för styrelsen
§9.                 Motioner
§10.               Medlemsavgift
§11.               Verksamhetsplan för 2014
§12.               Budget
§13.               Val av ordförande (1 år)
§14.               Val av ledamöter (2 år)
§15.               Val av ersättare (1 år)
§16.               Val av två revisorer och en ersättare (1 år)
§17.               Val av valberedning (3 personer varav en sammankallande)
§18.               Övriga frågor
§19.               Mötets avslutande

Ta med fikakorg.

Varmt Välkomna!

Styrelsen

Kallelse till EBBE Årsmöte 2013

Medlemmar i Sällskapet Ebbe osv… kallas härmed till Årsmöte 2013

Datum:  Söndag 10 mars, kl 15:00
Lokal:  Idala församlingshem

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor (dvs 24 feb) före årsmötet.

DAGORDNING för årsmöte 2013 med ”EBBE osv”
§1.                       Årsmötets öppnande
§2.                       a)  Val av ordförande för mötet
b)  Val av sekreterare för mötet
c)  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§3.                       Fastställande av röstlängd
§4.                       Frågan om årsmötets utlysande
§5.                       Verksamhetsberättelse 2012
§6.                       Fastställande av balans- och resultaträkning
§7.                       Revisionsberättelse
§8.                       Ansvarfrihet för styrelsen
§9.                       Motioner
§10.                    Medlemsavgifter 2014 och 2015
§11.                    Verksamhetsplan för 2013
§12.                    Budget
§13.                    Val av ordförande (1 år)
§14.                    Val av tre ledamöter (2 år)
§15.                    Val av två ersättare (1 år)
§16.                    Val av två revisorer och en ersättare (1 år)
§17.                    Val av valberedning (3 personer varav en sammankallande)
§18.                    Övriga frågor
§19.                    Mötets avslutande

Ta med fikakorg.

Varmt Välkomna!

Styrelsen

Biljettsläpp för pjäsen ”Frufällan” idag 3/5!

Välkomna till bloggen för årets Ebbe produktion på Ebbe-scenen nedanför Äskhults by.

Årets produktion heter Frufällan och har premiär 10 augusti 2012 och spelas därefter

10-11/8  ,  12/8  och  16-18/8

 

Det är sent 20-tal, kvinnorna har fått rösträtt, men inte rätt att göra sin röst hörd. Den nytänkande lärarinnan Ingrid återvänder fylld av energ till sitt Förlanda.

Hon möter en landsbygd där tiden stått still och ”nytt” betraktas med misstänksamhet.

Pjäsen Frufällan spelas i två akter med bokskog som inramning, himmel som tak och avslutas traditionsenligt i facklornas sken.

I samband med föreställning finns fika- och hantverksförsäljning. För att ta er till scenen kan ni antingen resa i egen regi eller med vår teaterbuss, som går tur och retur alla föreställningar.

Från Kungsbacka station 90 minuter innan föreställning, via Fjärås centrum 15 minuter senare.

Biljetter kan alltså köpas från och med idag via www.ticnet.se eller på Kungsbacka Turistbyrå.

« Äldre inlägg

© 2024

Tema av Anders NorenUpp ↑