Vägen till Äskhults by är väl skyltad av Vägverket från motorvägsavfarterna vid Frillesås och Fjärås.

Parkeringsmöjligheterna är utmärkta strax nedanför skogen

Äskhult ligger i norra Halland, Kungsbacka kommuns sydöstra del, i Förlanda socken.

Om du kommer ifrån norr:

Sväng av motorvägen avfart Åsa, Tjolöholm.

Sväng vänster mot Fjärås.

Därefter visar skyltar Äskhult ca 2,5 mil. 

Om du kommer ifrån söder:

Sväng av motorvägen avfart Frillesås.

Kör mot Idala, Horred.

Efter ca en mil vid Idalatappen (liten obemannad mack) ta vänster mot Kungsbacka/Gällinge.

Efter 5 km vid Gällingekrysset (skola) visar skyltar mot Äskhult.

Om du kommer ifrån öster:

Från Borås kör du mot Kinna, vidare mot Horred. Vid Björketorp ta av höger mot Förlanda där skyltar visar mot Äskhult.