Vi är i slutet på 1920-talet. Kvinnorna  har  fått  rösträtt,  men  inte  rätt  att  göra  sin  röst  hörd.  Den  nyutbildade och  nytänkandelärarinnan  Ingrid återvänder  till  sin  barndoms  Förlanda.  Fylld  av  energi  och  lust  möter  hon  en  landsbygd  där  ”nytt”  betraktas  med misstänksamhet då deras skolundervisningen  fortfarande  bygger  på  Katekesen.  Där  gamla  normer  är  huggna  i  sten.  Där  ett barns  drömmar  aldrig  är  tänkta  att  förverkligas.

 

I Frufällan  låter  EBBE  nya  värderingar  möta  gamla.  Vi  får  se  staden  möta  landsbygden  och  verkligen  känna  hur  historien möter  nutiden.  Delar  av  vår  ensemble,  och  säkert  också  delar  av  vår  publik,  har  i  sin  barndom  träffat  våra  karaktärers verkliga  förlagor.

 


Fler  nyheter:
 Vi har en ny  regissör  för  i  år, Victoria  Forsberg  som  tidigare  varit  engagerad  som  både  regiassistent
och  skådespelare  i  EBBE.  Till  vardags  är  hon  teaterlärare  i  Partille,  men  sågs  senast  som  Fröken  Håkansson  i  succéfarsen Hönor  &  Svärmeri  i  Fjärås  Bygdegård.
Manuset  är  skrivet  av  författardebutanterna  Stefan  Lötjönen  och  Veronica  Larsson och bearbetat för scen av Victoria Forsberg.
Tillsammans har  de  skapat  något  nytt,  spännande  och  –tyvärr  –ständigt  brännande  aktuellt.

 

frufallanBroschyr6 - Framsida