Författare: testman (sida 1 av 7)

Kallelse till EBBE Årsmöte 2014

Kallelse till EBBE Årsmöte 2014

Medlemmar i Sällskapet Ebbe osv… kallas härmed till Årsmöte 2014

Datum:  Söndag 30 mars, kl 11:00
Lokal:  Idala församlingshem

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor (dvs 16 mars) före årsmötet.

DAGORDNING för årsmöte 2014 med ”EBBE osv”
§1.                 Årsmötets öppnande
§2.                 a)  Val av ordförande för mötet
b)  Val av sekreterare för mötet
c)  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§3.                 Fastställande av röstlängd
§4.                 Frågan om årsmötets utlysande
§5.                 Verksamhetsberättelse 2013
§6.                 Fastställande av balans- och resultaträkning
§7.                 Revisionsberättelse
§8.                 Ansvarfrihet för styrelsen
§9.                 Motioner
§10.               Medlemsavgift
§11.               Verksamhetsplan för 2014
§12.               Budget
§13.               Val av ordförande (1 år)
§14.               Val av ledamöter (2 år)
§15.               Val av ersättare (1 år)
§16.               Val av två revisorer och en ersättare (1 år)
§17.               Val av valberedning (3 personer varav en sammankallande)
§18.               Övriga frågor
§19.               Mötets avslutande

Ta med fikakorg.

Varmt Välkomna!

Styrelsen

Kallelse till EBBE Årsmöte 2013

Medlemmar i Sällskapet Ebbe osv… kallas härmed till Årsmöte 2013

Datum:  Söndag 10 mars, kl 15:00
Lokal:  Idala församlingshem

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor (dvs 24 feb) före årsmötet.

DAGORDNING för årsmöte 2013 med ”EBBE osv”
§1.                       Årsmötets öppnande
§2.                       a)  Val av ordförande för mötet
b)  Val av sekreterare för mötet
c)  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§3.                       Fastställande av röstlängd
§4.                       Frågan om årsmötets utlysande
§5.                       Verksamhetsberättelse 2012
§6.                       Fastställande av balans- och resultaträkning
§7.                       Revisionsberättelse
§8.                       Ansvarfrihet för styrelsen
§9.                       Motioner
§10.                    Medlemsavgifter 2014 och 2015
§11.                    Verksamhetsplan för 2013
§12.                    Budget
§13.                    Val av ordförande (1 år)
§14.                    Val av tre ledamöter (2 år)
§15.                    Val av två ersättare (1 år)
§16.                    Val av två revisorer och en ersättare (1 år)
§17.                    Val av valberedning (3 personer varav en sammankallande)
§18.                    Övriga frågor
§19.                    Mötets avslutande

Ta med fikakorg.

Varmt Välkomna!

Styrelsen

Lösenordsskyddad: Protokoll EBBE årsmöte 2012-03-11

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

« Äldre inlägg

© 2024

Tema av Anders NorenUpp ↑